Od początku, czyli instalacja kasy fiskalnej

Zanim zaczniemy prowadzić sprzedaż towarów lub usług na rzecz klientów indywidualnych przy użyciu urządzenia fiskalnego, zanim zaczniemy „nabijać na kasę” i wystawiać paragony – czeka nas cała procedura instalacyjna, ściśle określona przez Ministerstwo Finansów. Jednak nie należy się jej obawiać. Jest to proces obligatoryjny, ale nietrudny, gdy wie się, na czym polegają jego poszczególne etapy. Dziś właśnie o nich pomówimy.

Sam zakup odpowiedniej kasy fiskalnej nie oznacza jeszcze, że nasza działalność handlowa funkcjonuje zgodnie z prawem. Mało tego, nie oznacza, że możemy od razu zacząć z niej korzystać. Wcześniej nasze urządzenie musi zostać zainstalowane wedle obowiązujących reguł. Przejdźmy więc do początku, od którego zaczyna się nasza przygoda z kasą rejestrującą.

Pisemne zgłoszenie przedinstalacyjne

Nie licząc momentu, gdy orientujemy się, że jesteśmy zobligowani do korzystania z kasy fiskalnej, samego zakupu urządzenia oraz korzystania z niego w trybie szkoleniowym – pierwszym krok stanowi pisemne zgłoszenie przedinstalacyjne, składane przez nas do Naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego. Należy przede wszystkim pamiętać, że dokument ten musi wpłynąć najpóźniej 1 dzień przed ustalonym rozpoczęciem ewidencji obrotu. Jakie informacje powinno zawierać takie zgłoszenie? Z pewnością imię i nazwisko lub nazwę podatnika, NIP podatnika, liczbę planowanych urządzeń oraz adresy miejsc ich instalacji. Ponadto, dokument musi też wyraźnie zaznaczać planowany termin instalacji. Tymczasem, to, czy dostarczymy pismo osobiście, czy też listownie, zależy już od nas.

Moment przejściowy, czyli fiskalizacja

W ten oto sposób przechodzimy do kroku drugiego i , nie da się ukryć, kluczowego. Mówimy o wprowadzeniu w tryb fiskalny urządzenia, które dotąd funkcjonowało w trybie szkoleniowym. Działanie to jest jednorazowe i nieodwracalne – może się go podjąć tylko uprawniony serwisant. Najczęściej reprezentuje on tę samą firmę, u której dokonaliśmy zakupu kasy. Kiedy fiskalizacja dobiegnie końca, wszystkie operacje wykonywane na urządzeniu są rejestrowane, tworząc dokumentację z naszej ewidencji obrotu. Odtąd też możemy zaczynać sprzedaż z wystawianiem paragonów.

Kolejne zgłoszenie i numer ewidencyjny

7 dni – dokładnie tyle mamy czasu od momentu zakończenia fiskalizacji na złożenie do Urzędu Skarbowego kolejnego, tzw. poinstalacyjnego zgłoszenia (oczywiście, w formie pisemnej). Podobnie, jak na początku, o tym, czy sami dostarczymy dokument, czy za pośrednictwem poczty (będzie się liczyć data widniejąca na stemplu), decydujemy my. Wkrótce powinniśmy otrzymać numer ewidencyjny, który należy trwale nanieść (w widocznym miejscu) na obudowę kasy fiskalnej. Działania te zamykają cały proces instalacyjny.

Jak widać, procedura ta nie musi budzić obaw – wręcz przeciwnie, daje szansę na zmniejszenie kosztów początkowych! Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z przepisami, możemy liczyć na ulgę z tytułu zakupu pierwszej kasy fiskalnej. Zwrot ten potrafi wynieść nawet 700 zł.