Obowiązkowe urządzenia fiskalne online dla hoteli i restauracji od 1 stycznia 2021!

Przypominamy, że obowiązkowa wymiana urządzeń rejestrujących starszego typu na modele online wciąż trwa. I choć sytuacja na świecie miała wpływ na ten proces, ostatecznie postępuje on zgodnie z wcześniejszymi założeniami. Już niedługo, bo 1 stycznia 2021 roku, branże z tzw. II etapu będą musiały rozpocząć pracę z kasami i drukarkami fiskalnymi łączącymi się przez internet z CRK. W związku ze zbliżającym się, wspomnianym terminem warto przywołać najważniejsze informacje na ten temat.

Wymiana na online dla II etapu – opóźniona, ale nadal obowiązkowa

Choć stosowanie urządzeń rejestrujących online nie stanowi jeszcze powszechnego obowiązku dla wszystkich przedsiębiorstw, to jednak wiadomo, że konkretne branże zostały objęte wymogiem wcześniejszego wdrożenia wspomnianych technologii sprzedaży. Cały proces został podzielony na 3 etapy, gdzie w pierwszym – który mamy już za sobą – znalazły się warsztaty samochodowe, punkty wulkanizacji czy działalności trudniące się sprzedażą paliw do pojazdów silnikowych. One, zgodnie z treścią nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie w maju 2019 roku, rozpoczęły pracę z kasami i drukarkami fiskalnymi online 1 stycznia 2021.

W zakres drugiego etapu obowiązkowej wymiany na online znalazły się działalności gastronomiczne, oferujące krótkotrwałe zakwaterowanie czy zajmujące się sprzedażą materiałów opałowych (węgla, brykietu). Wedle wcześniejszych planów, do instalacji modeli online w tego typu przedsiębiorstwach miało dojść najpóźniej do końca czerwca 2020 roku. Jednak nikt wtedy jeszcze nie przypuszczał, że wszystkich dotknie globalny problem w postaci pandemii koronawirusa. Problem, który szybko znalazł swoje odzwierciedlenie w różnych obostrzeniach, funkcjonujących w większości krajów na całym świecie – w tym także w Polsce. Ciężar ograniczeń szczególnie mocno odczuły m.in. bary, restauracje, jak również hotele i pensjonaty, które w pewnym momencie musiały wręcz zawiesić działalność z wyżej wspomnianego powodu. Dlatego ustawodawca postanowił w ich przypadku wydłużyć czas na obowiązkowe wdrożenie urządzeń fiskalnych online, za sprawą dodatkowego Rozporządzenia w tej sprawie. Przedsiębiorcy reprezentujący branże zaliczające się do drugiego etapu zyskali dodatkowe pół roku.

Ten czas jednak nadchodzi wielkimi krokami. Bo choć problem pandemii nadal istnieje, nie przewidziano kolejnego przesunięcia obowiązujących terminów. Dlatego należy pamiętać, że od 1 stycznia 2021 roku urządzenia fiskalne online muszą funkcjonować w wyżej wymienionych branżach. Inaczej zgodne z prawem ewidencjonowanie obrotu oraz obsługa osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczych, i rolników ryczałtowych w barach, restauracjach, hotelach lub pensjonatach staną się niemożliwe.

Ustawowa ulga także dla branż z II etapu!

Wymóg rozpoczęcia pracy z urządzeniami fiskalnymi online, w przypadku branż wskazanych w nowelizacji ustawy o VAT, jest bezwzględny. Oznacza to, że nieważne, czy dotychczas stosowane technologie sprzedaży prawidłowo ewidencjonują obrót, mają ważne homologacje i nadają się do użytku, czy też nie. Działalności gastronomiczne, hotelarskie oraz zajmujące się sprzedażą materiałów opałowych muszą dokonać wymiany na online, przestrzegając wyznaczonego dla nich terminu. A to prowadzi do zakupu kas lub drukarek rejestrujących, transmitujących niezbędne dane przez internet do Centralnego Repozytorium Kas, nadzorowanego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Warto jednak w tym miejscu przypomnieć o ważnych zmianach, jakim poddana została ustawowa ulga, przyznawana z tytułu zakupu pierwszych urządzeń fiskalnych. Aktualnie funkcjonuje ona także w przypadku wymiany technologii sprzedaży starszego typu na modele online. Co prawda, ten przywilej dotyczy tylko i wyłącznie branż zobowiązanych do wcześniejszej wymiany na online. Jednak wyżej wymienione rodzaje działalności, należące do drugiego etapu, będą mogły z tej możliwości skorzystać, jeśli instalacja kas i drukarek rejestrujących komunikujących się z CRK dojdzie do skutku z zachowaniem wymaganych terminów. Kształt ustawowej ulgi pozostał niezmieniony: wynosi ona maksymalnie 90% wartości urządzenia, ale nie więcej niż 700 złotych.

Te same zasady dotyczą branż ujętych w trzecim etapie całej procedury. A choć termin dla nich przeznaczony (również przesunięty o pół roku) jest znany – sytuacja panująca na świecie zmienia się dynamicznie, w związku z czym być może czekają nas jeszcze jakieś zmiany.