Koniecznie zadbaj o książkę serwisową!

Przedsiębiorstwo zajmujące się handlem towarami i usługami na rzecz klientów indywidualnych, objęte obowiązkiem korzystania z urządzenia fiskalnego, nie może się obejść bez kilku bardzo ważnych rzeczy. Poza wspomnianą technologią sprzedaży, są to: kopie wystawionych paragonów, wydruki raportów dobowych i miesięcznych, a także poprawnie wypełniona książka serwisowa, uzyskana przy zakupie kasy bądź drukarki. Czym w rzeczywistości ona jest? Co zawiera i jakie wiążą się z nią przepisy?

Otrzymywana razem z urządzeniem fiskalnym

Gdy otworzymy opakowanie, zawierające nową kasę lub drukarkę fiskalną, zauważymy, że jest do niej dołączona tak zwana książka serwisowa. Gdybyśmy mieli to z czymś porównać, nazwalibyśmy ten dokument paszportem urządzenia rejestrującego sprzedaż (miano to daje się zresztą coraz częściej usłyszeć lub zauważyć). W książce serwisowej znajdziemy bowiem wszystkie najważniejsze informacje: nazwę i model danej kasy czy też drukarki, jej numer unikatowy i numer fabryczny, a także dane producenta, adres firmy odpowiedzialnej za przeprowadzenie fiskalizacji oraz dane serwisantów: głównego i rezerwowego.

Do czego służy i gdzie ma się znajdować

W książce serwisowej znajdują się również wpisy naniesione przez uprawnionego serwisanta. Dotyczą one wszelkich interwencji, napraw, działań konserwatorskich i przeglądów technicznych. Mają one istotne znaczenie zarówno przy kolejnych kontaktach z serwisem, jak i przedstawicielami Urzędu Skarbowego. Dlaczego? Gdyż tworzą istotny fragment dokumentacji, potwierdzający prawidłowe funkcjonowanie urządzenia podczas rejestracji obrotu. Co za tym idzie, książka serwisowa musi znajdować się zawsze tam, gdzie przypisana do niej kasa lub drukarka została zainstalowana – przez cały okres korzystania z tej technologii. Ponadto, przedsiębiorca jest zobowiązany do przechowywania dokumentu jeszcze przez okres 5 lat od momentu zaprzestania pracy z urządzeniem fiskalnym.

 

Należy pamiętać, że brak książki serwisowej oznacza złamanie prawa, które może kosztować podatnika wiele różnych nieprzyjemności: utratę ulgi za zakup pierwszego urządzenia rejestrującego, kary ze strony organów skarbowych czy też odmowę serwisu co do dalszej współpracy. Jeśli więc z takich czy innych względów dokument zostanie utracony, należy niezwłocznie poinformować o tym US, a następnie zgłosić pisemną prośbę do producenta o wydanie duplikatu.