Raporty fiskalne i przeglądy serwisowe – nowe szczegóły prawne

Na działania przedsiębiorcy stosującego urządzenie rejestrujące składa się szereg zadań i powinności, których wymaga od niego prawo. Chodzi więc nie tylko o prowadzenie ewidencji obrotu czy wystawianie paragonów, ale również takie obowiązki, jak zlecanie wykonania przeglądów technicznych czy realizacja danych raportów fiskalnych. Nie bez powodu akurat wymienione zostały dwa ostatnie zagadnienia. W nich bowiem, także z uwagi na wejście systemu online, doszło do istotnych regulacji prawnych.

Obowiązkowe raporty fiskalne – ważny szczegół dla użytkowników modeli online

Raporty fiskalne stanowią bardzo ważną część szerszej dokumentacji odzwierciedlającej prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży towarów lub usług. I dlatego należą do ścisłych obowiązków podatników, którzy pracują z urządzeniami rejestrującymi. Każdy z nich musi wystawiać 2 rodzaje takich dokumentów: raporty dobowe i raporty miesięczne (okresowe). Zawierają one szczegółowe informacje o uzyskanym obrocie w danym czasie i wynikającej z tego kwocie podatku należnego VAT (z uwzględnieniem poszczególnych stawek podatkowych itd.).

Mimo że w przypadku każdego rodzaju obowiązywały nieco inne zasady, były one niezmienne, jeśli chodzi o rodzaj wykorzystywanej w tym celu technologii. Oznacza to, że tak samo realizowało się raporty dobowe lub miesięczne za pomocą kasy bądź drukarki rejestrującej, z papierową lub elektroniczną kopią paragonów. Jednak pomijając już fakt „zmierzchu modeli z kopią tradycyjną”, za sprawą pojawienia się nowego systemu fiskalizacji doszło do istotnej zmiany w tym aspekcie. Wcześniej omawiane dokumenty musiały mieć po prostu formę tradycyjną, papierową. Tymczasem użytkownicy urządzeń rejestrujących online muszą zdawać sobie sprawę, że w przypadku tych technologii raporty dobowe należy realizować w postaci cyfrowej. Są one zapisywane w pamięci chronionej, jaką dysponuje model online. Z drugiej strony raporty miesięczne (okresowe) należy wykonywać tak jak dawniej, czyli w postaci wydruku. Być może fakt ten wydaje się kosmetyczną drobnostką, jednak wynika ona z obowiązujących przepisów.

Ważne informacje o przeglądach serwisowych dotyczą wszystkich urządzeń!

Kolejna, istotna kwestia dla użytkowników kas oraz drukarek fiskalnych, to przeglądy techniczne. Każde urządzenie rejestrujące, wykorzystywane do ewidencjonowania obrotu, trzeba poddawać takiej kontroli nie rzadziej, niż co dwa lata – tak wprost wynika z funkcjonujących przepisów. Przegląd wykonuje serwis, jednak dbałość o zlecenie go w odpowiednim czasie spoczywa na przedsiębiorcy. I jak nietrudno się domyślić, przekroczenie terminu równa się przekroczeniem przepisów, które może przynieść nieprzyjemne skutki. O tym też wspominają najnowsze regulacje prawne. Za brak przeglądu technicznego urządzenia w obowiązującym czasie grozi mandat w wysokości 300 złotych. Karę trzeba opłacić w ciągu 14 dni, licząc od uzyskania decyzji o grzywnie, zaś uiszczenie tej kwoty w żadnym razie nie zwalnia z konieczności przeprowadzenia wspomnianej kontroli serwisowej.

A oprócz tego? Przegląd techniczny musi zostać zrealizowany jeszcze w przypadku ponownego leasingu bądź najmu urządzenia rejestrującego oraz gdy dojdzie do wznowienia działalności. Na przykładzie ostatniego z wymienionych przypadków: przedsiębiorca ma obowiązek zadbać o kontrolę serwisową kasy lub drukarki fiskalnej i dopiero po jej przeprowadzeniu może przystąpić do ewidencjonowania obrotu z użyciem tej technologii sprzedaży.