Co daje i do czego zobowiązuje instalacja urządzeń fiskalnych online?

Przedsiębiorcy zobligowani do korzystania z kas i drukarek rejestrujących, nim rozpoczną pracę z wymienionymi technologiami, muszą najpierw poprawnie przejść procedurę instalacyjną. To nie tylko warunek skorzystania z ustawowej ulgi z racji nabycia pierwszego urządzenia tego typu. To konieczny do spełnienia wymóg, aby zgodne z przepisami ewidencjonowanie obrotu stało się możliwe. Identycznie jest w przypadku najnowszych modeli online, łączących się przez internet z Centralnym Repozytorium Kas. Mimo, że wtedy sama instalacja ma nieco inny charakter.

Wdrażanie urządzeń fiskalnych online – obowiązki i korzyści

Coraz więcej przedsiębiorców kieruje swoją uwagę na kasy i drukarki rejestrujące online. Nie tylko ze względu na sam fakt wprowadzenia nowoczesnego systemu fiskalizacji i chęć wdrożenia jak najaktualniejszych rozwiązań. Obecne przepisy prawne wręcz wymagają od pewnych grup podatników wcześniejszego wdrożenia właśnie takich technologii. Siłą rzeczy więc ich nabywcy muszą zdawać sobie sprawę, z czym wiąże się instalacja tego rodzaju urządzeń.

A jeśli chodzi o nią – jedne aspekty pozostają te same, inne znów, ze względu na specyfikę systemu online, ulegają zmianie. Mówiąc o tych pierwszych, z pewnością trzeba wspomnieć o fiskalizacji, która nadal jest zasadniczym krokiem w całej procedurze. Podobnie jak wcześniej, chodzi o czynności odbywające się jednorazowo i z nieodwracalnym skutkiem, wykonywane wyłącznie przez serwisanta posiadającego odpowiednie uprawnienia. Konsekwencją tej operacji jest uruchomienie danej technologii w trybie fiskalnym, co umożliwia rozpoczęcie zgodnego z prawem ewidencjonowania obrotu oraz wystawianie paragonów dla klientów.

Mówimy jednak o urządzeniach nowej generacji, działających w ramach systemu online. Skupmy się zatem teraz na kwestiach, które wyróżniają instalację tego typu technologii. Kluczowym aspektem w tej procedurze staje się dostęp do internetu. Jego zapewnienie należy do obowiązków podatnika. Bez łączności internetowej fiskalizacja i poprawne ukończenie instalacji modelu online będzie niemożliwe. Rzecz w tym, że już wtedy dana kasa lub drukarka fiskalna po raz pierwszy nawiązuje kontakt z Centralnym Repozytorium Kas. Co więcej, natychmiastowo zostaje dodana do odpowiedniego rejestru, a także otrzymuje numer ewidencyjny (nadal trzeba go umieścić na obudowie urządzenia oraz w książce serwisowej) i własny harmonogram transmisji danych. Co dzięki temu zyskuje przedsiębiorca? Przede wszystkim ograniczenie do minimum zarówno tradycyjnego kontaktu z Urzędem Skarbowym, jak i formalności, o które normalnie trzeba było zadbać. Wiele zadań – w odczuciach niejednego podatnika uciążliwych – podlega automatyzacji i uproszczeniu. Aby się o tym przekonać, wystarczy przywołać zasady instalacji dotychczasowych technologii sprzedaży.

Instalacja urządzeń fiskalnych z kopią elektroniczną – kilka słów przypomnienia

Warto wspomnieć o procedurze wdrażania kas i drukarek fiskalnych starszego typu z tego względu, że mimo funkcjonowania systemu online – podatnicy wciąż mogą instalować modele z elektroniczną kopią paragonów. Mogą i nierzadko też je wybierają, bowiem stosowanie urządzeń rejestrujących łączących się przez internet z CRK nie stanowi jeszcze powszechnego obowiązku. Nie zmienia to faktu, że wiedza na temat przebiegu instalacji okaże się niezbędna, tym bardziej, że dla takich rozwiązań technologicznych jest ona nieco inna.

Poza wspomnianą, kluczową fiskalizacją, należy powiedzieć o niezbędnych formalnościach, których – w przeciwieństwie do wcześniej opisanego przypadku – trzeba dopełnić. Chodzi konkretnie o tzw. zgłoszenie poinstalacyjne. Przedsiębiorca musi dostarczyć do właściwego Urzędu Skarbowego (listownie bądź osobiście) specjalny, pisemny dokument – wedle wzoru, który znajduje się w załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących. Zgłoszenie informuje US o przeprowadzonej fiskalizacji urządzenia rejestrującego. Co więcej, podatnik ma na to konkretny czas. Musi dostarczyć dokument nie później, niż w terminie 7 dni o d daty wykonania wspomnianej procedury. Dopiero w odpowiedni na to zgłoszenie przedsiębiorca uzyska potwierdzenie dodania danej kasy lub drukarki fiskalnej do rejestru oraz numer ewidencyjny, który należy trwale nanieść na obudowę wdrożonej technologii sprzedaży oraz wpisać w odpowiednie miejsce książki serwisowej. Jednym słowem – podatnicy decydujący się na urządzenia fiskalne z kopią elektroniczną mogą mieć łatwiej pod względem warunków technicznych, jakie trzeba zapewnić w firmie. Niemniej, muszą pamiętać o dodatkowych obowiązkach formalnych.