Zmiany w przepisach dotyczących przeglądów technicznych kas

Wykonywanie obowiązkowych przeglądów technicznych kasy fiskalnej jest ściśle regulowane przez polskie przepisy. Jeden z wymogów mówi m.in. o tym, że wspomniana kontrola urządzenia rejestrującego musi się odbywać nie rzadziej niż co 2 lata. I co najważniejsze, to podatnik odpowiada za to, czy jego kasa przechodziła obowiązkowe przeglądy techniczne w odpowiednich odstępach czasowych. A w przyszłości za niedopilnowanie tej kontroli będzie groziła dodatkowa kara finansowa.

Co trzeba wiedzieć o przeglądach technicznych?

Przegląd techniczny to jeden z podstawowych obowiązków każdego przedsiębiorców, który rejestruje obrót przy zastosowaniu kasy lub drukarki fiskalnej. Podatnik jest zobligowany do tego, aby zlecać kontrolę każdego urządzenia tego typu przynajmniej jeden raz na 2 lata. Sam przegląd jest natomiast przeprowadzany przez serwisanta kas i drukarek rejestrujących, który posiada ważne uprawnienia producenckie. Przedsiębiorca nie musi więc dokładnie wiedzieć, na czym polega sprawdzanie urządzenia fiskalnego. Warto jedynie zdawać sobie sprawę z tego, że podczas każdego przeglądu kontrolowane jest np. działanie mechanizmu drukującego, wyświetlaczy, klawiatury czy akumulatora. Ponadto, rezultatem czynności wykonanych przez technika powinno być umieszczenie odpowiedniego wpisu w książce serwisowej urządzenia. To bardzo ważne, gdyż tylko taka adnotacja potwierdza przeprowadzenie przeglądu we właściwym terminie.

Konsekwencje niedopilnowania obowiązków

Podstawowa konsekwencja, która występuje w przypadku niedopilnowania terminu przeglądu technicznego kasy, wiąże się z ulgą za urządzenie fiskalne. Warto przypomnieć, że każdy przedsiębiorca przy wdrożeniu pierwszej technologii sprzedaży tego typu może odzyskać nawet do 90% wydanej kwoty, ale nie więcej niż 700 zł. Jeżeli jednak nie będzie przestrzegał przepisów i np. nie zleci przeglądu przynajmniej raz na 2 lata, zostanie zobligowany do zwrócenia otrzymanej refundacji. Ponadto, należy także pamiętać o konsekwencjach skarbowych. W tym przypadku nieprzestrzeganie przepisów fiskalnych grozi podważeniem prawidłowości rejestrowanego obrotu oraz dotkliwymi mandatami. Natomiast w przyszłości stwierdzenie braku przeglądu, np. na podstawię książki serwisowej, skończy się automatycznie karą grzywny.

Zmiany po znowelizowaniu ustawy VAT

Kara finansowa w wysokości 300 zł, za niedopilnowanie przeglądu technicznego kasy fiskalnej, zostanie zdefiniowane w zbliżającej się wielkimi krokami nowelizacji ustawy VAT. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 1 października 2018 roku. Wspomnianą grzywnę będzie mógł nałożyć naczelnik Urzędu Skarbowego – właściwego dla danej działalności gospodarczej. Później, po wydaniu takiej decyzji, podatnik zapłaci karę w terminie do 14 dni, na rachunek bankowy wskazany przez US. A to nie jedyna zmiana, do której dojdzie po znowelizowaniu ustawy VAT…

W przyszłości firmy serwisujące zostaną zobligowane do tego, aby informować US o tym, że wykonują obowiązkowe przeglądy techniczne kas, które reprezentują dotychczasowe urządzenia rejestrujące. W tym przypadku chodzi o modele z elektroniczną oraz papierową kopią paragonów. Z kolei informacje na temat przeglądów urządzeń online urzędnicy będą mogli sprawdzić za pośrednictwem rejestru zdarzeń w Centralnym Repozytorium Kas.