Nadchodzi era kas fiskalnych online. A co z dotychczasowymi urządzeniami?

Coraz częściej można usłyszeć i przeczytać o kasach fiskalnych online, które mają na dobre zagościć w przedsiębiorstwach zobligowanych do korzystania z tego rodzaju technologii sprzedaży. W związku z tym nasuwają się różne pytania, dotyczące także obecnie użytkowanych urządzeń rejestrujących. Na czym polegają regulacje prawne, przygotowywane przez Ministra Rozwoju i Finansów? Czy wymiana kas okaże się konieczna?

Nowe kryteria i warunki techniczne dla kas fiskalnych

Choć regulacje prawne są jeszcze w fazie przygotowań, nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów, związane z kryteriami i warunkami technicznymi, jakie będą musiały spełniać wszystkie urządzenia rejestrujące, ma wejść w życie już 1 stycznia 2018 roku. I trzeba już na wstępie zaznaczyć, że nie będą to zmiany detaliczne, ale wręcz fiskalna rewolucja. Na czym będzie polegała?

Docelowo, wszyscy przedsiębiorcy mają prowadzić ewidencję obrotu za pomocą kas fiskalnych online. Urządzenia będą podłączone za pośrednictwem internetu z centralnym repozytorium Ministerstwa Finansów. Innymi słowy, dokumenty fiskalne oraz dane o zrealizowanych transakcjach i czynnościach wykonywanych na kasach będą automatycznie przesyłane do głównych serwerów wspomnianego resortu. Nowoczesny system informatyczny pozwoli na skuteczniejsze zbieranie informacji o poszczególnych działalnościach handlowych oraz analizę prawidłowości prowadzonych przez nie ewidencji obrotu. Oznacza to więc większą kontrolę nad przestrzeganiem przepisów podatkowych przez polskich przedsiębiorców, a także istotny krok w kierunku likwidacji szarej strefy.

Rozwiązania prawne i systemowe na tym się jednak nie kończą. Z początkiem 2018 roku urządzenia fiskalne on-line, dzięki ujednoliconemu protokołowi komunikacyjnemu, mają zapewnić możliwość współpracy z terminalem płatniczym, by zwiększyć rolę płatności bezgotówkowych – prostszych w realizacji, obniżających koszty administracji oraz łatwiejszych w nadzorowaniu przez organy skarbowe. Ponadto, klienci mają zyskać opcję otrzymania (na własną prośbę) dowodu sprzedaży w postaci elektronicznej. Cyfrowy e-paragon, który będzie można przesłać na konto e-mail nabywcy, zagwarantuje wygodne przechowywanie dokumentu upoważniającego choćby do reklamacji lub zwrotu towaru.

Dzisiejsze kasy fiskalne wobec nadchodzących zmian

Co by jednak nie mówić – rok 2018 dopiero przed nami. A co z podatnikami, którzy już korzystają z kas fiskalnych albo będą musieli nabyć je i wdrożyć jeszcze przed wydaniem nowego aktu prawnego? Pewne jest jedno: obecne urządzenia rejestrujące nie spełnią wymogów technicznych, związanych z przyszłym systemem informatycznym, a więc zajdzie konieczność ich wymiany. Nie oznacza to jednak, że z momentem wejścia w życie Rozporządzenia wszyscy przedsiębiorcy mają korzystać już z kas fiskalnych online. Będą oni mogli pracować przy użyciu dotychczasowych urządzeń dotąd, aż nie wygasną homologacje, przyznane tym modelom przez Główny Urząd Miar. Jeśli zaś chodzi o podatników, którzy mają nabyć stosowną technologię sprzedaży, mają szansę kupić kasę konkretnego producenta, opatrzona certyfikatem Online Ready. Zakup ten zapewni to, że urządzenie zostanie dostosowane przez producenta do nowych regulacji prawnych i systemowych, gdy te zaczną funkcjonować. Więcej na temat konkretnych modeli z tym certyfikatem można znaleźć tutaj: https://www.pckf.pl/kasy-fiskalne/online.