Jakie zmiany przyniesie system kas fiskalnych online?

Wprowadzenie w Polsce kas fiskalnych online wydaje się już pewne. Oczywiście nie można przesądzać, że nowy system zostanie ustanowiony w identycznej formie, jak obecnie zakłada to projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju. Jakieś szczegóły całego rozwiązania mogą się przecież zmienić, zanim zmodyfikowane przepisy fiskalne wejdą w życie. Jednakże, już dziś warto się zapoznać z tym, jak będzie wyglądało prowadzenie ewidencji w nowej rzeczywistości.

Kasy fiskalne online – połączenie z serwerami MF

Podstawową zmianą, która ma nastąpić już na początku 2018 roku, będzie stałe połączenie kas fiskalnych z centralnym repozytorium Ministerstwa Finansów. W ramach takiej współpracy urządzenia rejestrujące zaczną przesyłać wszystkie ważne dane, m.in. te dotyczące ewidencji obrotu prowadzonej przez podatnika, do serwerów wspomnianego resortu. Co za tym idzie, kasy będą musiały obsługiwać odpowiednie interfejsy komunikacyjne, które pozwolą na stałą transmisję informacji – poprzez łącze internetowe, zabezpieczonym kanałem. Jak łatwo zgadnąć, rozwiązanie tego typu będzie się wiązało z koniecznością wymiany urządzenia fiskalnego. Kto i kiedy zostanie zobowiązany do zakupu nowej, dostosowanej do przepisów kasy rejestrującej?

Obecnie projekt Rozporządzenia MR zakłada, że podatnicy będą mogli korzystać z dotychczasowych urządzeń do momentu, aż nie wygasną homologacje poszczególnych modeli. Niewykluczone jednak, że akurat ten zapis ulegnie zmianie.

Komunikacja kas z terminalami płatniczymi

Wprowadzenie systemu kas fiskalnych online ma być również sposobem na promowanie płatności elektronicznych. Zdaniem ustawodawcy, większy udział obrotu bezgotówkowego przyczyni się do rozwoju nowoczesnych form e-handlu, zmniejszenia tzw. szarej strefy oraz obniżenia kosztów związanych z administracją. Aby jednak stało się to możliwe, nowe kasy fiskalne będą musiały obowiązkowo współpracować nie tylko z centralnym repozytorium MF. Wszystkie urządzenia rejestrujące, dopuszczone do eksploatacji od 2018 roku, zagwarantują także komunikację z terminalami płatniczymi. Natomiast połączenie tego typu zostanie odgórnie ustandaryzowane – jednolitym protokołem wymiany danych pomiędzy kasami a terminalami.

E-paragony fiskalne dla klientów

Udostępnianie klientom e-paragonów nie jest nowym pomysłem. Wszystko wskazuje jednak na to, że za sprawą kas fiskalnych online, możliwe stanie się w końcu zrealizowanie tego celu. Od 2018 roku urządzenia rejestrujące mają bowiem pozwalać na realizowanie elektronicznych paragonów. Warto jednak podkreślić, że nie zniknie obowiązek wydawania papierowych dowodów sprzedaży. Innymi słowy, nowe kasy fiskalne nadal będą posiadały mechanizmy termiczne, które zapewnią drukowanie „tradycyjnych” paragonów.

 

Co ciekawe, powstała już strona o kasach fiskalnych online w Polsce. Znajdziecie na niej więcej szczegółowych informacji o planowanych zmianach.